Říčanská plíce

22.09.2017 08:33

1. spojení 2x vedení B na PS 12 a roztažení na délku 40m
2. výstup do druhého patra po výsuvném žebříku
3. přenesnení kanystrů
4. svinutí hadice „C“ na dvojito
5. hammerbox
6. transport figuríny
7. přeřezání dřevěné klády ruční pilou
8. překonání překážky průlezem


Zpět